Category Archives: Juristen en Advocaten

Pro deo advocaat

Onze samenleving is een complex geheel, waarin het voor iedere burger mogelijk moet zijn om in vrijheid zijn doelen na te streven, met respect voor de overheid en voor de medemens. Om dit alles correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat elke burger zich aan de regels houdt. Natuurlijk maakt men wel eens fouten […]

Read More

Advocaat Zeist boedelscheiding; de beste verdeling

Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken van de term ‘boedelscheiding’? Dat zullen wij u vertellen. De boedelscheiding bestaat uit een aantal onderdelen. Niet alleen bent u na een scheiding namelijk genoodzaakt bepaalde bezittingen te verdelen, ook zult u andere zaken moeten verdelen zoals schulden, verzekeringen, polissen, pensioenen en spaar- en bankrekeningen. Daar […]

Read More